Byggbolaget i Värmland Affärsidé och Historik

Affärsidé och historik

Affärsidé 

Med engagemang, skickliga medarbetare och moderna byggmetoder ska BYGGBOLAGET erbjuda behovsanpassade totalåtaganden inom byggnation. Genom nytänkande, genomtänkta samarbetsformer och ständig kostnadseffektivitet ska vi vara ett självklart alternativ för professionella byggbeställare inom både privata och offentliga sektorn.

Historik

Trots sin omfattning är Byggbolaget en förhållandevis ung verksamhet. Företaget grundades 1996 av Jonas Jönsson, Lars Vikström och Ulf Bemler. 

Under 2013 flyttades huvudkontoret till nya lokaler på Örsholmen i Karlstad, Samma år öppnades också eget lokalkontor i Örebro. I samband med ett större byggprojekt i Norge etablerades också vårt dotterbolag Byggbolaget Norge AS.

Hösten 2016 förvärvade norska bygg- och anläggningskoncernen Consto 70 procent av aktierna i företaget. Byggbolaget är sedan dess ett av de operativa bolagen i Consto AB, Consto-koncernens svenska gren.

Vision

Med total kvalitet i alla led ska Byggbolaget vara en ledande och välkänd byggaktör inom regionen.

© 2017 Byggbolaget i Värmland | Inloggning personal