Ägande

Byggbolaget i Värmlands huvudägare är Consto AB, den svenska grenen av nordnorska bygg- och anläggningskoncernen Consto AS. 

Företaget, som arbetar med all typ av byggnation och som med regionala kontor täcker hela den norska byggmarknaden, bygger nu även upp en slagkraftig bygg- och anläggningsverksamhet i Sverige. Vid sidan av Byggbolaget i Värmland AB rymmer koncernen även projektutvecklingsbolaget Consto Öst AB i Stockholm.Consto är på marknaden känd som en obyråkratisk och handlingskraftig aktör med stort förtroende hos sina kunder.

Läs mer om Consto-koncernen

Huvudkontor Consto AS

Telefon: +47  77 75 27 00
E-post: firmapost@barlindhaug.no firmapost@consto.no

Adress:
Sjølundveien 4-6
Postboks 6154 Langnes 
N-9291 Tromsø

Huvudkontor Consto AB 

Telefon: 054-224 44 00 
E-post: info@constoab.se 

Adress: 
Kulinggatan 7
652 21 Karlstad

Huvudkontor Consto Öst AB 

Telefon: 08-588 939 31
E-post: info@constoab.se 

Adress: 
Box 438
191 24 Sollentuna

© 2017 Byggbolaget i Värmland | Inloggning personal