Bryggudden etapp 2

Vi bygger det du som kund vill ha

På BYGGBOLAGET är sällan den ena dagen den andra lik. Variationerna är stora mellan byggprojektens storlek och karaktär. Det samma gäller kravbilden från dig som kund.

Som beställare av ett handelscentra eller en industrihall söker du sannolikt funktionella flöden, robusta konstruktioner och leverans på minuten. Vid byggandet av bostadshus, hotell och kontor prioriteras finish, miljöaspekter och byggnadstekniska detaljer.

BYGGBOLAGET har erfarenheten av att möta kunder på alla plan. Vi har specialistkompetensen som krävs och en organisation som anpassas efter varje enskilt uppdrag. 

Bostäder

Vi har genom åren ansvarat för totalentreprenader av ett flertal stora bostadsprojekt. Välkända exempel är Bryggudden och Brf Inre hamn i Karlstad samt Kaveldunet i Strömstad.

Offentligt 

Vi bygger offentliga miljöer inom en rad olika områden. Bland exemplen finns skolor, förskolor och behandlingshem men också museum och stora konferenscentran. Ett omfattande objekt är välkända Karlstad CCC.

Handel

Ett växande område är kommersiella fastigheter där vi genom åren medverkat till flera stora handelsparker både i Värmland och på andra håll. Vi bygger också butiksmiljöer, bilhallar etc.  

Kontor

Vi engagerar oss ofta och gärna i byggnation av kontorsanläggningar av olika storlek. Senaste exemplet är vårt eget kontor på Örsholmen i Karlstad.

Industri

Vi tar ansvar för kompletta industrianläggningar med produktionshallar, lagerutrymmen och kontor.

Hotell

Hotellbyggnation har under senare år utvecklats till ett av våra viktigaste områden. Vårt åtagande kan omfatta kompletta totalentreprenader men också interiöra miljöer som foajéer, restauranger och hotellrum. 

Kaveldunet

Bostäder

Vi bygger bostadsmiljöer av alla storlekar och karaktärer.

Välsviken etapp 3

Handel

Byggbolaget ansvarar för byggandet av flera av regionens stora handelscentran.

Välsviken etapp 3

Industri

Industrifastigheter är ett av våra specialområden.

© 2017 Byggbolaget i Värmland | Inloggning personal