Kvalite och Miljö, Byggbolaget i Värmland

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

KVALITET, MILJÖ och ARBETSMILJÖ är några av våra viktigaste nyckelord. I genomtänkta policys anges färdriktningen.

Dokumentationen ska ses som ett internt stöd för våra egna medarbetare men också en trygghetsdeklaration gentemot dig som kund.

Kvalitet

BYGGBOLAGETS kvalitetspolicy är kort och rakt på sak men styr det mesta av vårt dagliga arbete.

"Byggbolagets kvalitetsmål är att överlämna med noll fel vid rätt tid till nöjd kund".

Först med jämn och hög kvalitet kan vi utvecklas vidare och skapa långsiktiga relationer med våra kunder.

Miljö

Hänsyn till miljön utgör likaså en viktig grund för verksamheten. I vår miljöpolicy föreskrivs målsättningen för miljöarbetet.

"Byggbolaget ska bedriva ett miljöarbete som gör att vi förebygger och minimerar negativ miljöpåverkan".

I praktiken innebär detta att:

  • Vi i planering och genomförande av vårt arbete ska vi i varje steg ta hänsyn till miljön.
  • Vi ska ta ansvar för att vårt miljötänkande förs vidare till entreprenörer, konsulter och andra som medverkar i byggprocessen.
  • Vi ska medverka till att våra kunders och samhällets krav uppfylls.
  • Vi ska föreslå miljömässigt bättre alternativ till våra kunder när vi anser det befogat.

Arbetsmiljö

Bra arbetsmiljö innebär en ständig strävan efer högsta möjliga säkerhet, trygghet och trivsel i arbetet.

Detta innebär en arbetsplats där:

  • Alla är utbildade och informerade om arbetsmiljöansvarets omfattning, innebörd och konsekvenser.
  • Organisation och ansvarsfördelning är klar och tydlig.
  • Alla tar sitt ansvar.

Kvalite och Arbetsmiljö

Noll fel vid rätt tidpunkt till nöjd kund

Först med jämn och hög kvalitet kan vi utvecklas vidare.

Säkerhetsregler arbetsplats

Minimal påverkan på vår gemensamma miljö

Vi ska aktivt medverka till att våra kunders och samhällets miljökrav uppfylls.

Säkerhetsregler arbetsplats

Säker arbetsmiljö

Säkra arbetsplatser där medarbetare trivs är en självklar prioritering.

© 2017 Byggbolaget i Värmland | Inloggning personal