Om Byggbolaget i Värmland

Ett av Värmlands ledande byggföretag 

BYGGBOLAGET I VÄRMLAND AB är ett av Sveriges största fristående byggföretag. Ett starkt och flexibelt alternativ till de stora rikstäckande byggkoncernerna. Vår verksamhet är bred. Vi erbjuder alla typer av byggnation, från omfattande totalentreprenader till mindre byggprojekt.

Byggnation

Med stark ägare och över 20 års erfarenhet i ryggen har vi byggt upp en organisation som klarar totalentreprenad av mycket stora projekt.

Vi bygger bostäder av alla storlekar men också kontor, handelscentran, hotell, skolor, industrifastigheter och idrottsarenor. Vi har också flexibiliteten att ta oss an mindre byggobjekt vid tillfällen då våra kunder har sådana behov.

Byggbolaget är idag ett operativt bolag i norskägda bygg- och anläggningskoncernen Consto AB och har idag över 200 engagerade och kunniga medarbetare. Vårt säte och huvudkontor finns i Karlstad men vi har avdelningskontor även i Örebro och Norge.

Kunder

Våra kunder finns bland professionella beställare som bostads-/fastighetsbolag, industri, kommuner, landsting och andra myndigheter.

Vår marknad är av tradition Värmland men har över tiden utvecklats till att omfatta stora delar av Sverige. Genom eget dotterbolag har vi även kunder på den norska marknaden. 

Samverkan genom partnering

För att optimera resultatet av vårt arbete tillämpas ofta partnering i relationen med kund.

Våra beställare deltar aktivt i hela processen liksom arkitekter, konsulter, entreprenörer och andra nyckelaktörer. I ett nära och förtroendefullt samarbete nyttjas vars och ens specialistkunskaper genom hela byggprocessen. 

Om Byggbolaget i Värmland

© 2017 Byggbolaget i Värmland | Inloggning personal